Motograndprix
Image default
Recreation / Motorcycles

Invloed op werkprestaties

Een fijne sfeer op de werkvloer is zeer belangrijk. Het heeft namelijk een positief effect op de prestaties. Je wilt natuurlijk dat het personeel alles uit zich haalt tijdens het werk. Door een goede sfeer te krijgen kun je die prestaties omhoog krikken. Hoe zorg je voor dat de omstandigheden zodanig positief zijn dat ze de prestaties verhogen? Er zijn vier factoren te benoemen die daarbij horen.

De eerste is vertrouwen. Vertrouwen in het personeel is misschien wel het belangrijkste bij de relatie tussen werkgever en werknemer. Toon aan dat je vertrouwen hebt in het personeel door ze op eigen manier dingen te laten doen. ook andersom moet je als personeel vertrouwen hebben in de werkgever. Vaak hebben ze dit wel, anders werken ze er natuurlijk niet.

Een andere belangrijke factor om de prestaties te verhogen is door samen te werken. Mensen zijn groepsdieren en willen dus graag samen iets doen. Bij werk geldt dit dus ook. Door iedereen op de werkvloer gelijk te behandelen zal er minder concurrentie zijn. Dit kun je ook doen door ze elkaar beter te leren kennis. Als collega’s elkaar beter kennen zal er ook beter samengewerkt kunnen worden. Opdrachten door een paar collega’s laten uitvoeren zodat ze samenwerken kan ook erg goed voor ze zijn. De derde factor is waardering. Om doelen te kunnen bereiken is het belangrijk elkaar te waarderen voor hun functie en hoe ze zijn. Geef complimenten en wees altijd aardig tegen elkaar. Dit kan de sfeer en prestaties zeker ten goede komen. De laatate factor is ambitie. Verwacht veel van de werknemers. Zorg dat ze altijd hard kunnen werken en boven zichzelf uitkomen en doorgroeien. Ambitie is bij iedereen belangrijk anders gaat het saai worden. Wil je precies weten hoe werknemers zich op de werkvloer voelen? Doe dan een MTO onderzoek. Vitaliteit medewerkers worden daarbij ook aangekaart en daar kun je weer op inspelen.

https://carrierepoort.nl/